Με υψηλές πιέσεις, απουσία βροχών και θερμοκρασίες πάνω της κανονικής!!

ΔΕΚΑΗΜΕΡΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Υψηλές πιέσεις και χωρίς βροχές για το υπόλοιπο του Δεκέμβρη!!!

Υψηλές πιέσεις απουσία συστήματος κακοκαιρίας και υψηλές θερμοκρασίες πάνω της κανονικής θα συνθέτουν το καιρικό σκηνικό της Κύπρου έως τέλος του Δεκέμβρη όπως φαίνεται. Προς το τέλος του μήνα Δεκέμβρη με αρχές Ιανουαρίου φαίνεται ότι θα αρχίσει μια αύξηση στο ρίσκο βροχής αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα πως θα εξελιχθεί για αυτό και δεν έβαλα προς το παρόν το εικονίδιο της βροχής αλλά θα σας ενημερώσω σύντομα.