Δελτίο Πυρκαγιάς Τετάρτη 10 Ιουλίου!!!

ΔΕΛΤΙΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Μέσος έως υψηλός ο κίνδυνος έκρηξης και εξάπλωσης πυρκαγιάς για Τετάρτη 10 Ιουλίου για αυτό να είμαστε προσεχτικοί σε περιοχές υψηλού κινδύνου