Δελτίο Πυρκαγιάς Πέμπτη 11 Ιουλίου!!!

ΔΕΛΤΙΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Μέσος έως υψηλός ο κίνδυνος έκρηξης και εξάπλωσης πυρκαγιάς για Πέμπτη 11 Ιουλίου για αυτό να είμαστε προσεχτικοί σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Είχαμε και βροχές σε ορεινά-ημιορεινά και εσωτερικό για αυτό ρίχνω κάπως τον κίνδυνο στις εκεί περιοχές σε μέτριο επίπεδο κινδύνου.