Ενισχυμένο ρεύμα αέρα κατά περιόδους-Σχεδόν μέτριο έως μέτριο ρεύμα αέρα-Πιο ενισχυμένος στα ανατολικά!!!

Θα φυσά στα παραθαλάσσια από Κυριακή 7 Ιανουαρίου και μετά και κυρίως 9-10 Ιανουαρίου!!

Ασθενές ρεύμα αέρα μέχρι 3 Ιανουαρίου!!

Ενισχυμένο Βορειοανατολικό ρεύμα αέρα κυρίως στα ανατολικά-νοτιοανατολικά τμήματα!!!

Πρόβλεψη ανέμων στα παραθαλάσσια!!

Σχεδόν μέτριο έως μέτριο ρεύμα αέρα με περιόδους έως και ισχυρό στα παράλια!!!

Ασθενές έως μέτριο ρεύμα αέρα μέχρι Κυριακή 14 Μάιου